Levent Durdu ile Röportaj (Akademsiyen)

Boteloji.com | BÖTE Portalı

Levent Durdu ile Röportaj (Akademsiyen)

Nisan 12, 2018 akademisyen_roportaj 0

 

1)B.Ö.T.E nedir? Amacı nedir? Kısaca açıklar mısınız?

Cevap vermeden önce bir soru sorayım siz B.Ö.T.E’nin tarihçesini araştırdınız mı? Yani şu manada söylüyorum B.Ö.T.E bölümlerinin geçmişine doğru  baktığınızda 1993 yılında M.E.B kalkınma planı çerçevesinde bir karar alıyor.Kalkınma planı diyor ki Devlet planlama teşkilatının 5-7 yıllık kalkınma planları var.Devlet planlama teşkilatı 5-7 yıllık kalkınma planında diyor ki benim diyor, 2000 yılına girdiğimizde bütün vatandaşlarımızın bilgisayar okur-yazarı olmasını istiyorum diyor.Tabi bunu vizyon olarak koyunca eyleme dökmek gerekiyor.Sonra diyorlar ki bilgisayar okur-yazarı nasıl yapılır?İngilizce okur-yazarı nasıl yapılır, ingilizce öğretmeniyle o zaman bilgisayar dersleri koyalım müfredata en azından temel düzeyde bilgisayar okur-yazarlığı kazandırırım diye yola çıkıyor.

1993 yılında da M.E.B bilgisayar öğretmenliğini kurmak üzere atılımda bulunuyor.Yine aynı yıl formatör  öğretmen kavramıyla beraber okullardaki hali hazırda ki öğretmenlere bilgisayar kursu veriyorlar, diyorlar ki bilgisayar öğretmenleri yetişene kadar sizler bilgisayar dersine girersiniz.

1994 yılında ÖSYM sınav kataloğunda bilgisayar öğretmenliği diye bölümler çıkıyor.Sanırım yanlış olmasın dört tane üniversiteydi ODTÜ, GAZİ, Hacettepe  ve Boğaziçi’nde gibi birebir emin değilim ama bu üniversitelerdi muhtemelen, bilgisayar öğretmenlikleri bölümleri ortaya çıkıyor.1998 yılına geldiğimizde  hatta 1997 yılında alınan kararla bilgisayar öğretmenliğinin adı bilgisayar ve öğretim teknolojileri olarak değişmeye başlıyor.Aslında B.Ö.T.E’nin  tarihsel gelişiminde tarih bazlı gidersek olayın süreci bu.

Şimdi niye böyle bir isim değişikliğine gidiyorlar, bilgisayar öğretmenliği bölümü kuruluyor Türkiye’de ama şöyle bir çatallaşma da var sonuçta bir Teknik Eğitim Fakülteleri adı altında da bilgisayar öğretmenliği bilişim programları ya da işte teknik öğretmenlikler var Teknik Eğitim Fakülteleri yerleştiriyor.Eğitim Fakülteleri adı altında da bir bilgisayar öğretmenliği var ama bu Teknik Eğitim Fakültelerine yerleştirmiyor,  sadece o zamanki haliyle ilkokul 4 ve 5.sınıflarda zorunlu ortaokul 1 ve 2lerde de zorunlu dediler sonra ortaokuldakiler seçmeli oldu vs. bu M.E.B’in aldığı kararlar ama sonuçta ilkokulda ya da ortaokulda zorunlu hale getirecek ki  bilgisayar okur-yazarı  mezun edebilsin.Temel çıkış noktası bu.Tabi bu çerçevede 1993 yılında bölüm kurulsun deniliyor ama bölümlerde ders verecek hocalar yok.Mesela ben B.Ö.T.E bölümüne 95 girişliyim B.Ö.T.E de demeyim aslında bilgisayar öğretmenliğine 95 girişliyim.Benim diplomamda bilgisayar öğretmenliği yazar.Benim iki alt dönemim 97 yılında giren arkadaşımın diplomasında bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği yazar.Bizim alandaki hocaların büyük bir kısmı aslında başka branşlarda olup bizim alanda ilgi ve alakası hocalarda mesela şu anda sizin hocalarınız için düşünürseniz ben, Evren hoca, Duygu hoca, Funda hoca aslında hocalarınızın çoğunluğu B.Ö.T.E’de yetişmiş hocalar.Ama benim hocalarım mesela Hasan hocam Kimya Bölümü mezunuydu, Yaşar hocam Biyoloji Bölümü mezunuydu, öbür hocam başka bir branştan ve hoca sayımız azdı doğal olarak devlet teşkilatı şöyle bir karar aldı, o zamanda bu bölümlere öğretmen yani üniversitelere hoca yetiştirmemiz lazım dediler.Nasıl ilkokul ve ortaokullara bilgisayar dersini verecek hocalara ihtiyacımız var B.Ö.T.E bölümlerinde de derse girecek  hocalara ihtiyacımız var.A.B.D’lerine hocalar göndermeye başladı ama yurt dışında bizim bölümün direkt karşılığı yok yani yurt dışında bilgisayar öğretmenliği diye bir bölüm yok ama Matematik öğretmenliği var.Doğal olarak yurt dışında bizim bölüme yakın ya da eşleneği olabilecek bölüm instructional technology  yani öğretim teknolojileri şimdi buradan da gönderdik gönderince hocaları o hocalar dönmeye yakın 97, 98 ve 99 da dönmeye başladılar,  dönmeden önce alandaki hocalar bilgisayar öğretmenliği kurdular, öyle böyle derken bu işin aslında bir ayağında öğretim teknolojileri olduğu fark ediliyor o nedenle isim bilgisayar öğretim teknolojileri diye devam ediyor.Bununla ilgili alanda çok tartışmalar oluyor yani benim kendi danışman hocam da başta olmak üzere bilgisayar öğretmenliğinin kök olması gerektiğine inanan hocalar da var.Bilgisayar öğretmenliği olmasa da olur,  bunun yurt dışında da karşılığı yok esas alanımız öğretim teknolojileridir diyen öğretim teknolojileri alanına yoğunlaşanlar da var, benim gibi aslında bilgisayar öğretmenliği de bu mesleğin bir parçasıdır diyenlerde var.Nasıl mühendislerde makine mühendisliğinde doğal gaz mühendisliği ya da gerçekten makine mühendisi olarak  ayrılıyor.İnşaat mühendisliği zeminci diye ayrılıyor ya da işte inşaatçı diye ya da mekanik bina inşaatı diye ayrılıyor bizde de bilgisayar öğretmenliği ve öğretim teknolojileri  iki tane dallanma olabilir.O nedenle bizim bölümün tanımını yaparken bir Milli eğitim Bakanlığı’na öğretmen yetiştiren bilgisayar öğretmeni  var tanımın içerisinde, ikincisi ise öğretim teknolojileri  tanımı var öğretim teknolojileri tanımı özellikle instructional technology Amerikan kökenli daha yaygın  daha kurumsal temelleri olan bir çalışma alanı o nedenle o bölümdeki tanımlamayı yaparken bu ikisini ayırt etmek gerekiyor olacak.

Amaç Nedir?       

Bizim bölümün amacı eğer yasal mevzuata bakarsanız Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine ya da Milli eğitim Bakanlığına bağlı okullarda bilgisayar öğretmeni yetiştiriyor olmak.Mesela bize gelen kayıt olan bir öğrenci “hocam ben bilgisayar öğretmeni olmayacağım o nedenle ben staja gitmesem diyemiyor.Çünkü buradan mezun olan kişinin diplomasına bilgisayar öğretmenliği yapabilir diploması veriyoruz yasal ve hukuki olarak.O nedenle birinci amacı Milli eğitim Bakanlığına ve Milli eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlara bilgisayar öğretmeni yetiştiriyor olmak.Her ne kadar tanımlı amacı bu olsa da mesela matematik öğretmenliği içinde düşünün matematik öğretmenliğinin temel amacı matematik öğretmeni yetiştirmek ama adam kendisini geliştirip mesela matematikçilerden iyi programcı iyi yazılımcı olur yazılımcı olarak özel şirkette de çalışabilir.Matematik öğretmeni atanmadığı için bankalarda matematikten anlıyor hani kötü manada söylemiyorum veznede görevli olarak da çalışabilir.Matematiğini para sayma ve kredi verme üzerine de kullanıyor olabilir.Aynısını bizim tarafa da yazabilirsiniz bilgisayar öğretmenliği programında bizim öğrencinin ilkokulda, ortaokulda ve lisede öğretmenlik yapabileceği bilgi gereksiniminden daha fazla bilgi veriliyor.Mesela programlama1, 2, veri tabanı,internet tabanlı programlama, mobil programlama gibi dersler aslında mezun ettiğiniz öğrencinin ilkokulda öğretmenlik yapabilmesinden biraz daha üst düzeyde.O nedenle bölümün amaçlarından tanesi resmi olarak tanımlanmasa da aslında öğrencilere bir anlamda özel sektör deneyimi katıyor.Ama bilgisayar mühendisliği ile karşılaştırdığınızda biraz daha belki adında öğretmenlik olduğu için daha az değer görüyor olabilir özel sektör için.Bölümün diğer amacı adından gelen amaç, öğretim teknolojileri kısmında öğrencilerimizi uzmanlaştırmak aslında öğretim teknolojileri çok şey bir alan bizde çok kredisi artmaya başladı ama eskiden çok kredisi olmasa da öğretim ortamlarının tasarlanıyor olması, bankalarda uzaktan eğitim sistemleri var bütün kurumlar artık eğitimlerini internet üzerinde taşımaya başlıyor,taşımasa bile o öğretimin bir şekilde tasarlanıyor olması lazım.Bütün işleri bilgisayar ile gerçekleştiriyorlar.O nedenle eğitim süreçleri artık bilgisayar üzerinden ya da bilgisayar ile kullandıkları yazılımlar üzerinden yapması gerekiyor.O nedenle bizim bölümün amacını çatal haline ayırıyorum bilgisayar öğretmenliği yetiştirmek resmi ve birinci amaç, öğretim teknoluğu yetiştiriyor olmak ise  ikinci amaçlardan  ve üçüncü görevi de öğrencimiz aldığı teknik derslerde kendisini geliştirirse özel sektörde her daim iş bulabilecek bir CV çantası olacaktır.

2)Sizce öğrencinin  B.Ö.T.E  bölümünü seçmesi için hangi yeterliliklere sahip olması gereklidir?

Aslında ekstra bir yeterliliğe ihtiyaç yok ama bölümün doğası gereği programlama bilgisi var, veri tabanı bilgisi var aslında birçok branş için hayatın kendisi için önemli matematik ve analitik düşünme yeteneğinin olması lazım,  bu bölümde rahat edebilmesi için.Bu becerileri zayıfsa da daha çok çalışması gerek, yapılamayacak diye bir şey yok yani programlama dersi evet teknik anlamda zor gelebilir mantık, matematik ve analitik düşünme üzerinidir.Ama daha çok çalışıp bunu kurtarabilir.Kendimden örnek verebilirim ben düz lise mezunuyum, üniversiteyi kazandım aynı bilgisayar öğretmenliği teknik dersler var kendi arkadaş grubumun çoğu meslek lisesinden geliyor, mesela ben fizik, kimya ve matematik alıyorduk biz, fizik, kimya ve matematiği çok rahat bir şekilde yapabiliyordum.Arkadaşlarım yapamayınca diyordum ki bunlar niye yapamıyorlar ne kadar kolay konular.İkinci sınıfa geçtik pascal programlama dersi aldım ben ha ha ha diye gülerken onlar bana gülmeye başladı, hoca bir şey anlatıyor herkes biliyoruz diyor onu öyle tanımlıyor vs. o zaman bakıyorum burada bir terslik var işte ben nasıl matematiği , kimyayı liseden temelini biliyorsam o da programlamanın temelini bildiği için daha kolay takip edebiliyor.Ama benim aynı şekilde çok yakın bir arkadaşım vardı teknik liseden mezun, beraber özel ders verir gibi birlikte programlama çalıştık ve çalıştığımız için benim mesela programlama notlarım yetişebilme açısından iyi olmaya başladı bunu matematik temelimin olduğuna ve ayrıca çalıştığıma bağlıyorum.Bize gelen öğrencilerinde matematik backgroundu oluyor olacak bu bir avantajdır öğrenci için.Eğer matematik backgroundu yoksa programlama becerisi teknik liselerde onun için ek puan verilerek öğrenciler geliyor.Devlet teşkilatı onun için ek puan veriyor ve diyor ki zaten temelin var bunun üzerine inşaa et ama genel anlamda düz liseden de gelse teknik liseden de gelse ders içeriklerinin hepsi biraz emek harcandığında yapabilecek bir şey.

3)B.Ö.T.E bölümünden mezun olan bir öğrenci hangi yeterlilikleri kazanmış olur?

Bununla ilgili benim çok güzel bir sloganım var zaman zaman derslerimde de bahsediyorum belki size de bahsetmişimdir, B.Ö.T.E bölümünden mezun olan bir öğrenci mezun olduğu gün iş aramaya başladığında şunu söyler hepsinden az az biliyorum çünkü burası bilgisayar mühendisliği gibi programcı yetiştirme ya da bilgisayar yazılımı konusunda, sistemler konusunda uzman yetiştirmiyor çünkü onun için bilgisayar mühendisliği var ama bölümün doğası içerisinde bu tür programlama dersleri var.

Biraz önceki tartışmaya geri dönersek dedim ya alanda ki hocalarda bölünmüş durumda bilgisayar öğretmenliği ve öğretim teknolojileri diye .Diyelim ki iki gün sonra şöyle bir karar aldılar  sadece öğretim teknolojileri olsun, bilgisayar öğretmenliğinde verdiğimiz derslerin çoğu boşa çıkacak.Ya da tek başına ben bir bilgisayar öğretmeni yetiştiriyor olsaydım zamanında müfredata koymuşlar bu dersi programlama2 dersine gerek yok veri tabanı dersine gerek yok bu dersler daha yüzeysel anlatılabilir.Ve ortaokul seviyesinde anlatacak kadar.Bizim ki ne bilgisayar mühendisliği kadar derinlemesine ne çok yüzeysel arada bir yerde bizim aslında çoğu teknik dersimiz bu anlamda böyle.O nedenle mezun olan bir öğrenci az teknik anlamda düşünürse programlama biliyorum az az, uzman değilim ama biliyorum bir şeyler öğrenebilirim.Veri tabanı biliyorum bir dönem aldım şöyle bir proje geliştirdim o kadar.Teknik dersler açısından bakıldığında bunu hissediyor olacak.Öbür mesleki açıdan bakıldığında yani öğretmen olarak bakıldığında hissedeceği bir eksiklik yok Y.Ö.K’ün tanımladığı bütün üniversitelerde olan ortak dersleri alıyor alan derslerini de alıyor bundan sonra hissedeceği eksiklik şu olabilir KPSS çalışmam lazım ya da dördüncü sınıfta başlayabilir, öğretim teknolojisinde olan arkadaşların hissedeceği eksiklik ise şu olabilir bunun aynısını mühendislikte de yaşıyorlar aslında şu anda onların müfredatını da değiştirmeye çalışıyorlar, uygulamaya yönelik tanımlama yok tamam dersin kendisi teori, uygulama ders kapsamında öğrenci proje geliştiriyor, web sayfası hazırlıyor öğretim içeriği tasarlıyor, powerpoint sunumu bile tasarlıyor olabilir ama özel  sektörde  ne olduğunu bilmiyor.Mühendislikte de aynısı şimdi onlara iş yerinde staj eğitimi geldi bizde çünkü öğretim teknolojileri  de bizim yan alanımız çünkü öğretmenlik mesleğinde iş ya da staj eğitimi var, okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamasını da öğrenci bir yıl boyunca okula giderek tamamlıyor.Çünkü M.E.B’in ve Y.Ö.K ‘ün müfredatına göre biz bilgisayar öğretmeni yetiştiriyoruz aslında.Ama ders programında olan diğer yan dersler ile beraber  ki o derslerin sayısı az değil fazla olduğundan dolayı ve aynı zamanda öğretim teknolojileri becerileridir,  öğretim teknolojileri becerileri derslerde ki uygulama da sınırlı kalıyor özel sektörde aslında ne olacağını ne biteceğini bilmiyor.Bu sene açmadım o dersi geçen sene açmıştım o nedenle bölümün aslında bu derse ihtiyacı vardı seneye tekrar açmayı planlıyordum mesleki uygulamalar dersini.Siz aldınız mı bilmiyorum ama Bulut geldi öğretmenliği anlattı, Gamze geldi özel sektörden öğretim teknologluğunu anlattı.Şimdi orada en azından bölümün mesleki tarafını yani gerçek hayat uygulamasını  görebilsinler niyetinde o anlamda mezun olan kişi bu yeterliliklere sahip olabileceğini düşünebilir ama gerçekten bunu tartamayabilir.Onun için öğrencilerimle facebook üzerinden arkadaşlığım var  zaman zaman iş ilanı paylaşıyorum.2.sınıfta ve 3.Sınıfta olan öğrenci baksın teknik anlamda ve öğretmenlik anlamında ne istiyorlar ki kendilerini ona göre şekillendirecekse şekillendirsin çünkü biz aslında bilgisayar mühendisliği yetiştirmiyoruz ama teknik anlamda becerisi olan öğrenciler derler ki bölümün adında bilgisayar vardı yani şu da olabilir çok açık konuşuyorum öğrencinin puanı bilgisayar mühendisliğine yetmedi adında bilgisayar var en kötü öğretmeni olurum dedi ama buraya geldiğinde bilgisayarın teknik becerilerini de görünce dedi ki ben kendimi biraz geliştirsem bu işi başarabilirim.O nedenle teknik kısmı biraz ilgi ve yönelme ile ilgili olan kısım .Mesela herkes teknik kısımda ilerlemeyebilir mesela benim Kadir diye bir öğrencim var  hani teknik becerisi iyi ilerleyebilir.

4)Üniversitemiz de B.Ö.T.E bölümü öğrencilerine verilen dersler mesleklerini icra edebilmeleri açısından açısından yeterli midir?

Bilgisayar öğretmeni olarak her halükarda çalışır yani edindiği bilgi her halükarda onu kurtarıyor olacaktır.Zaman zaman güncellemeler olacaktır mesela M.E.B’lığı bu sene müfredatı değiştirdi doğal olarak müfredatta biraz daha kodlama eğitimi üzerine dersler var ama şu anlamda değişmeyecek demin örneğini verdim ben Pascal ile mezun oldum ama bu sene mobil programlamada C# anlatıyorum geçen sene öğrenmeye başladım ve öğrencilerle öğrendim.Öğrenci içinde aynı mantık bu sene Java der seneye Scratch der diğer sene Kodu der.Sonuç olarak bunu anlatacak bilgi ve yetkinliğe sahiptir.Teknik anlamda kendini mezun hisseden öğrenci için mezun olduğunda edindiği bilgiler ile iş bulamaz o nedenle ben 2.sınıftan itibaren öğrencilerime girdiğim derslerde şunu söylüyorum access mi anlattım yazın access ile ilgili proje yapın diyorum, 2.sınıfta donanım anlattım boş zamanınızda bilgisayarı sökün tamir edin diyorum, veri tabanı mı anlattım yazın bununla ilgili proje yapın diyorum.Eğer kendisini geliştirmek üzere bir eylemde bulunmaz ise  B.Ö.T.E bölümünden aldığı derslerle özel sektörde tatmin edici bir iş bulamaz ancak torpil ile iş bulabilir.Öğretim teknolojileri açısından edindiği bilgi ile iş bulabilir ama öğretim teknolojilerinde her bir kurumun uygulama stratejisi farklı olacağı için o kurumda ilk başta bocalayabilir.Çünkü her kurumun kendine özgü eğitimleri,  planlama içerikleri oluşturma stratejisi var o nedenle ilk başta bocalayabilir.Ama orada yetkin birileri varsa mezun olan arkadaşa biraz yol gösterirse 6 ayda ya da 1 senede adapte olabilir.

5)Siz B.Ö.T.E bölümüne ne gibi konularda ekleme veya çıkarma yapmak isterdiniz?

Bununla ilgili 3 sene önce Yıldız Teknik Üniversitesi’nden hocalar bizim akademik toplantımızda bir öneri de bulunmuşlardı alanlara ayrılabilir diye, öğrencinin temel dersleri belirlenebilir bu temel dersler aslında gerçekten çok düzgün tasarlanırsa 2 senede bitebilecek dersler mesela pedagoji dersleri yayılabilir ama temel dersler belirlendikten sonra alanlara ayrılır.Bilgisayar öğretmenliği alanı  ya da bilgisayar öğretmenliği  bu alanın koru tanımlanabilir madem eğitim fakültesi bünyesindeyiz iki tane alana ayrılır teknik ve öğretim teknolojileri diye, öğrenci teknik alanında seçmeli ders alır ya da öğrenci öğretim teknolojileri alanında seçmeli dersleri alır ve kendini o alanda geliştirir.Ama bunun için şöyle bir kısır döngü  vardır, Türkiye’deki çoğu  B.Ö.T.E’de  de bizde de olduğu gibi hoca sayısı az mesela biz bazı dersleri zorunlu seçmeli veriyoruz çünkü alternatifini üretemiyoruz ders yükünden dolayı.Bunu yapabilmemiz için B.Ö.T.E’lerdeki ders yüklerinin ya da hoca sayılarının artıyor olması gerekecek ve son olarak da bilgisayar öğretmenliğinin gerekli ve önemli olduğuna inanıyorum.

8) B.Ö.T.E bölümü bir mezun  Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi verebilmek için yeterli midir?

Verebilir ama aldığı programlama 1,2, internet tabanlı programlama gibi dersleri düşünürseniz kodlama dersi verebiliyor olması gerekecek. Burada şu değişir şunu göz önünde bulundurun mesela bizde C# anlatılıyor M.E.B bu sene Java açmıştır seneye Visual Basic diyebilir ya da Scratch diyebilir bu anlamda müfredat değişebilir ama aldığı bilgi ve deneyimle bunu vermesini sağlayabilir. Veremiyor  olsaydı ben Pascal öğrendim benim yıllar boyunca  Pascal anlatıyor olmam gerekirdi.

9)Son olarak tecrübenize dayanarak B.Ö.T.E bölümü öğrencilerinize ne söylemek istersiniz?

Bu bölümü seviyorsa seçsin, severek okusun, ders çalışsın başarılı olmak için.Eğer sevmiyorsa yol yakın iken dönsün çünkü anne ve babası okutmak için emek ve çaba sarf ediyorlar yazık olmasın ya da bir şekilde sevmeyi öğrensin Ben mesela seçim yaparken şimdiki öğrenciler puanını biliyor da seçim yapıyor ben hiç ÖSYM puanını bilmiyordum nokta atışı seçimler yaptım. Benim 7 tane tercihim vardı 6 tanesi mühendislik bir tanesi bilgisayar öğretmenliğiydi  şu nedenle yazdım 7 tercihimin 6’sı İstanbul 1 tanesi Ankara tabi gitti Ankara’yı buldu biraz çevrenin etkisiyle gaza gelerek yazdım ODTÜ’de okuyacaksın başında bilgisayar var işsiz kalmazsın. Ben bölüme girdikten sonra programlamayla karşılaştım hiç sevmeyedebilirdim o nedenle bölümle biraz iç içe olamaya başlarlarsa sevdiği mesleği her halükarda iyi yapmaya devam ederler. Çaba göstersinler, kendilerini geliştirsinler, iyi huylu olsunlar, büyüklerine saygılı olsunlar ve son olarak da vatandaşlık görevlerini yerine getirsinler.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir