Evren ŞUMUER İle Röportaj! (Akademisyen)

Boteloji.com | BÖTE Portalı

Evren ŞUMUER İle Röportaj! (Akademisyen)

Nisan 12, 2018 akademisyen_roportaj 0

 

B.Ö.T.E  nedir?

B.Ö.T.E, Eğitim Fakültelerinin 1998 yılında yeniden yapılanması sonucunda tüm eğitim fakültesinde  oluşturulmuş bir bölümdür

Amaç?

İlkokul ve ortaokulda verilecek olan bilgisayar derslerini verecek öğretmen ihtiyacı karşılamak ve bunun yanında okuldaki bilgisayar destekli öğretim uygulamalarına yardımcı olmak  amacıyla tasarlanmıştır.B.Ö.T.E ‘nin şu anki  zamanda diliminde  bir diğer amacı ise özel sektöre özellikle  eğitim  teknoloğu olarak da katkıda bulunuyor olmasıdır.Eğitim teknoloğlarının görevleri genellikle geliştirme uzmanı veya  tasarım uzamanı olabiliyor.

 

2)Sizce öğrencinin  B.Ö.T.E  bölümünü seçmesi için hangi yeterliliklere sahip olması gereklidir?

Yeterlilik bakımından öğrencinin çok özel donanımla gelmesine gerek yoktur.Ama teknik bakımdan  fark  olacaktır örneğin meslek lisesinde daha önce bilgisayar ile haşır neşir olmuş, bilgisayar  becerisi olan bir öğrenci ile düz liseden gelen bir öğrenci arasında muhakkak fark olacaktır ama özel bir beceri gerektirmiyor.

Bunun dışında tutum olarak baktığımızda eğitim işi yapacağını bilmesi lazım yani buradan çıktıktan sonra ya öğretmen olacak ya da şirketlere gidip eğitim teknoloğu ve yahut geliştirme uzmanı veya tasarım olacağını bilmelidir.

3)B.Ö.T.E bölümünden mezun olan bir öğrenci hangi yeterlilikleri kazanmış olur?

Öncelikle şunu söyleyeyim bölümümüzün verdiği dersler ikiye ayrılıyor birincisi mesleki dersler yani öğretmenliğin alan dersleri ikincisi ise genel kültür dersleridir.Bölümümüzün kazandırdığı yeterlilikler  bir öğretmenin baştan sona kadar yapacağı bir dersi iyi bir şekilde tasarlayıp iyi bir şekilde sunması  yani bilgisayar alanını kendi alanında iyi öğretebiliyor olması lazım.Buradan çıkan bir B.Ö.T.E öğrencisinin öncelikle öğreteceği alanı çok iyi bilmesi lazım.

Özel sektör için düşündüğümüzde örneğin eğitim teknoloğlarını göz önünde bulundurursak kendilerine verilen öğretim tasarım süreçlerini çok iyi bir şekilde yapması gerekiyor.Birinci sınıfta verilen dersleri göz önünde bulundurursak her öğrencinin bu temel düzeyde verilen bilgilere sahip olması gerekiyor ve bundan sonraki kısmı kendisi geliştirmesi gerekiyor çünkü bu verilen dersler özel sektörde çalışması yeterli olamayabilir.Örneğin bir veri tabanı dersi alıyorsunuz,  aldığınız bu ders bir veri tabanı oluşturabilecek düzeydedir ama özel sektörde çalışmak için yeterli olmayacaktır işte bu yüzden kendinizi geliştirmeniz gerekiyor.Bunun dışında ben bir B.Ö.T.E öğrencisinin şu özelliklere sahip olmasını isterim; kendini geliştirebilme özelliği olmalı çünkü teknoloji hızla ilerliyor ve burada aldığı bilgi kendine yeterli olmayacaktır.

 

4)Bildiğiniz kadarıyla  B.Ö.T.E mezunu öğrencileriniz hangi alanlarda  ve nerelerde çalışmaktadırlar?

Bilişim Teknolojileri  ve Yazılım dersini şu an olarak ortaokul 5 ve 6. sınıflarda zorunlu 7 ve 8.sınıflarda ise seçmeli olarak veriliyor, B.Ö.T.E mezunu bir öğrenci ilk olarak ortaokullar da öğretmenlik yapabilmektedirler bunun yanı sıra kolejlerde çalışma olanakları da mevcut.Bunun dışında akademi  alanında çalışabiliyorlar, yine özel sektöre çok geniş bir çalışma yelpazesi sunuyoruz örneğin Microsoft’un yazılım şirketleri olsun işte benim tanıdığım biri  Vodafone da eğitim departmanlığı yapıyor.Yine fabrikalarda insan kaynakları bölümünde  eğitim teknoloğları çalışmaktadır.Fatih projesinde eğitim içeriği geliştiren ve eğitim yazılımı üzerine çalışan bir çok insan da yine B.Ö.T.E mezunudur.Bunun dışında Uzaktan eğitim alanında ve  TUBİTAK ‘ ta  çalışanlar var.Milli eğitimde Eğitekte çalışanlar var kısacası B.Ö.T.E bölümünün  çok geniş bir  çalışma yelpazesi var diyebiliriz.

5)Üniversitemiz de B.Ö.T.E bölümü öğrencilerine verilen dersler  mesleklerini icra edebilmeleri açısından açısından yeterli midir?

Öğretmenlik için çok fazla diyebilirim ortaokul müfredatına bakarsanız verilen derslerin çok üstünde olduğunu görebiliriz.Aldığınız derslerden E.B.T1 ve 2, Bilişim  Etiği, Kodlama dersi ve formasyon dersleri sizin ortaokullarda çok rahat bir şekilde öğretmenlik yapabilmeniz açısından yeterli olduğunu düşünüyorum.Özel sektörde çalışılması için aldığınız dersler biraz daha çeşitlendirilebilir yani biraz daha uygulamaya yönelik olabilir.Bunun dışında eğer eğitim teknoloğu olarak çalışacaksanız aldığınız derslerin hepsi giriş düzeyinde yani özel sektörde çalışmak için kendinizi geliştirmeniz gerekiyor.

Eğitim dersleri ve  meslek derslerinizi yeterli görüyorum ama özel sektör de çalışabilmeniz açısından teknik  derslerin uygulamaya yönelik olması gerektiğini düşünüyorum.

6)Siz B.Ö.T.E bölümüne ne gibi konularda ekleme veya çıkarma yapmak isterdiniz?

Seçmeli olarak aldığınız  Görsel Tasarım ve Çoklu ortam derslerini yeterli buluyorum ama onun  dışında  bir video tabanlı eğitim dersinin de eklenmesi isterim çünkü bu yöne doğru gidiliyor. Yani şöyle söyleyeyim temel ders olarak çok şey değiştirmezdim ama  belki  fizik ve matematik  derslerini çıkarmak değil de hani kapsamını değiştirirdim ve bilgisayar derslerine yönelik bir içerik hazırlanmasını isterdim.

7)Üniversitemizde B.Ö.T.E bölümü öğrencilerine  sosyal ve akademiksel anlamda sunulan imkanlar nelerdir?

Akademik anlamda hemen hemen her hocanızla her an iletişime geçebilirsiniz, mesai saatleri içerisinde laboratuarları kullanabiliyorsunuz.Onun dışında bir kütüphanemiz var ve burada alanla alakalı  kitaplar mevcut ama kendi alanımıza yönelik biraz daha iyi bir kütüphane oluşturabiliriz.Bunun  dışında biz geçen sene bir grup oluşturduk isteğe bağlı olarak her hafta bir gün akşam 5 ve 7 arası bildiğim kadarıyla Arduino dersleri verdim.

Sosyal olarak baktığımızda 24 saat yaşayan bir üniversite değil ve 24 saat yaşayan bir üniversite olmadığı için sosyal olanakları kısıtlı olarak görüyorum örneğin çok fazla söyleşiler yapılmıyor ya da kulüplerin çok aktif olduğunu söyleyemem.Mesela bir öğrencinin bir müzik aleti çalma ya da bir spor dalında kendini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum bunlar hep üniversite zamanında oluyor.Bu bakımdan kısıtlı ama yinede bu etkinler yapılıyor.

8) B.Ö.T.E bölümü bir mezun  Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi verebilmek için yeterli midir?

Bence yeterlidir diye düşünüyorum.Zaten aldığınız dersler örneğin E.B.T1 ve 2, Bilişim  Etiği, Kodlama dersi ve formasyon dersleriyle birlikte bir ortaokul müfredatına uygun ve yeterli olduğunu düşünüyorum.

9)Son olarak tecrübenize dayanarak B.Ö.T.E bölümü öğrencilerinize ne söylemek istersiniz?

Ben B.Ö.T.E öğrencisi olsam 1.sınıfta ingilizce öğrenirim çünkü bilgisayar dili de ingilizce olduğu için.Ve bu bölümün bitirdiğimde ya öğretmen olacağım ya da özel sektörde çalışacağımı unutmam ve buna göre kendimi geliştiririm.Yine bilirim ki burada öğrendiğim bilgiler temel düzeyde ve  özel sektörde çalışmak için yeterli değil diye düşünür kendimi ona göre geliştiririm. B.Ö.T.E öğrencisine şunu da öneririm;

Kendisine güvenmesini öneririm ve çok değerli bir meslek olduğunu bilirim ve onun da bunu bilmesini isterim ve buna göre en başından ne olacağına karar vermesini öneririm. Yani hayatın gerçeklerini göz önünde bulundurarak karar vermesini isterim.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir